donderdag 13 december 2012

Mijn voornemen voor 2013

Aan het einde van het jaar maak ik voor mijzelf  en de praktijk altijd de balans op. Dit zoals zoveel mensen met mij doen. Een ieder gaat daar echter anders mee om. De een doet dit heel serieus wikt en weegt en maakt wel of niet besluiten om het anders aan te pakken in 2013. De ander laat het voor wat het is en neemt het zoals het is...dus ook in 2013.

Het gaat mij niet om de geijkte voornemens zoals stoppen met roken, afvallen, gezonder eten, minder alcohol drinken. Nee ik heb het over mij als mens en als oefentherapeut.

De afgelopen weken zijn voor mij als oefentherapeut zeer hectisch geweest, dit heeft alles te maken met het feit dat een aantal patienten nu zorg vragen omdat zij beseffen dat ze nog onvoldoende gebruik hebben gemaakt van de behandelingen uit hun aanvullende verzekering en problemen hebben met houding en of bewegingsgerelateerde fysieke klachten. Maar tevens omdat ook de zorgverzekeraars met het aanbieden van hun contracten elk jaar terug komen. Daarnaast gebeurt er ook veel zorg inhoudelijk, met het opzetten van het Netwerk Chronisch pijn en de voorbereidingen op de heraudit in 2013. Niet te vergeten ook nog de al geplande cursussen intervisie met Mapjem en Ziejem. En daarbij de opzet van de dependance van de praktijk.

Werken vanuit de hulpvraag van de patient staat ten alle tijden voorop. Het staat allemaal goed op geschreven in het dossier en omschreven in het kwaliteitsjaarplan van de praktijk.  Het werken vanuit de richtlijnen en protocollen die beschikbaar zijn, soms vraagt het je in vele bochten te wringen als oefentherapeut. Allemaal overwegingen en prosessen die spelen op de achtergrond, waar de patient tijdens zijn behandeling geen weet van heeft.

De communicatie met en voor de patient dat staat voor op. Dat is voor mij als oefentherapeut dan ook het voornemen voor 2013 open staan voor de mening en opmerkingen van de patienten doelgroepen van de praktijk en dat op een positieve wijze implementeren in alles voor de oefentherapeutische zorgverlening, in het dossier, in de organisatie en in de zorginhoud.