zondag 6 januari 2013

Pijn onder de voet

Hielspoor

Bij hielspoor is sprake overbelasting of een verkeerde voetstand hierdoor kan er veel spanning komen te staan op dit peesblad.  Onder de voet loopt een peesblad (fascia plantaris) dat aanhecht aan het hielbeen (calacaneus) en aan de voorvoet. Door trekkrachten bij sporten of tijdens herhaalde belasting op de voet tijdens werken, kunnen kleine scheurtjes ontstaan op de plaats waar de peesplaat aan het bot aanhecht. Tijdens de genezing van deze beschadigingen - de scheurtjes - kan botuitwas (botspoor, hielspoor) ontstaan. De medische term voor hielspoor is calcaneusspoor, naar het Latijnse woord voor hielbeen (calcaneus). De botuitwas is op een röntgenfoto waar te nemen en hoeft op zich geen pijn of klachten met zich mee te brengen.

FASCIITIS PLANTARIS (HIELPIJN)

Wat is het

Fasciitis plantaris is een ontsteking van de bindweefselband die onder de voetzool loopt. Deze band verbindt het hielbeen met de bal van de voet. De band helpt de voet stabiliseren en de tenen te buigen. Als deze band ontstoken is, veroorzaakt dat pijn en ongemak. Fasciitis plantaris wordt ook wel gewoon hielpijn genoemd. Het is naast acuut letstel de meest voorkomende oorzaak van pijn in het enkelgebied.
De pijn bevindt zich aan de onderkant van de hiel. 's Ochtends bij het opstaan, bij het zetten van de eerste stappen, is de pijn het hevigst. Naarmate de dag vordert, neemt de pijn af. Aan het einde van de dag is er soms sprake van een doffe pijn aan de binnenkant van de hiel die door rust verder afneemt. Echter vaak ook hevig is bij de eerste stappen na zitten.

Als men weer gaat lopen, komt de pijn geleidelijk opzetten. Ook kan de hiel rood zijn en een beetje opgezet. Op de voetzool, vlak bij de middenlijn, bevindt zich een punt dat extra gevoelig is als men erop drukt.

Enkelpijn komt het meest voor bij mannen tussen de 40 en 70 jaar die voor hun werk veel moeten lopen of staan. Daarnaast hebben vrouwen die aan overgewicht lijden een verhoogd risico op deze aandoening.

Waardoor kan het komen

Fasciitis plantaris is een gevolg van overmatig gebruik van de voet. De bindweefselband kan op veel manieren beschadigd raken. Overgewicht, een plotselinge gewichtstoename, veel lopen, urenlang staan en een te strak gespannen achillespees zijn risicofactoren.
Ook andere problemen met de voet zoals platvoeten of juist een hoge voetboog, kunnen tot ontsteking van de bindweefselband leiden.

Hoe wordt het vastgesteld

Fasciitis plantaris kan worden vastgesteld door middel van lichamelijk onderzoek. Een röntgenfoto van de voet kan aanvullende informatie opleveren. Soms kan daar een hielspoor op te zien zijn, dit is een aangroeisel van extra bot aan het hielbeen. Een hielspoor hoeft niet de oorzaak te zijn van de hielpijn.
De röntgenfoto kan ook andere mogelijke oorzaken van hielpijn uitsluiten (of aan het licht brengen) zoals een scheurtje in het bot.

Wat kan helpen

De behandeling van fasciitis is erop gericht om de pijn te verminderen. In de praktijk Oefentherapie-Zaanstad is daarom een speciaal op evidence onderzoek gebasseerd protocol ontwikkeld. Om de voet rust te geven maar ook te kunnen blijven bewegen start de behandeling danook meteen met het aanleggen van een MTC curetape waarbij tevens meteen met rustige oefeningen begonnen kan worden. Bepaalde rekoefeningen voor de hiel ondersteunen de therapie. Uw arts kan u hierover informeren.
Bij hevige pijn kan de arts pijnstillers voorschrijven of een injectie met corticosteroïden geven.
Tevens wordt er tijdens de oefentherapie behandeling gekeken wat de rede van het ontstaan van de klachten kan zijn. Eventueel aanwezige instabiliteit van enkels en knieen zal worden behandeld. Ook een verkeerd aangeleerde manier van lopen kan middels een loopanalyse verder worden bekeken en gecorrigeerd worden. Teneinde in de toekomst deze klachten te voorkomen.

Verder is het raadzaam inlegzolen te gebruiken wanneer uw klachten langer dan drie maanden bestaan. Als dat ook niet helpt, kan een gipsverband worden aangelegd.

Bij ernstige pijn, of als de pijn lang aanhoudt, kan een operatie helpen. Hierbij wordt de gespannen bindweefselband losser gemaakt. Circa 95 procent van de patiënten heeft minder pijn na de operatie. Maar een operatie helpt niet altijd tegen alle klachten.

Wie kan helpen

De huisarts kan bij de behandeling betrokken zijn. Indien er een foto gemaakt moet worden, of als een operatie nodig is, kan een orthopeed bij de behandeling betrokken zijn. Deze kunnen u doorverwijzen naar een gespecialiseerde oefentherapeut. U kunt ook zonder verwijzing naar de oefentherapeut.
Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de behandeling door alle zorgverzekeraars vergoed.

Ermee leven

Het kan twee maanden tot een jaar duren voor de pijnklachten zijn verdwenen.
Het kan over het algemeen geen kwaad om met deze aandoening aan het werk te blijven, tape kan dit goed mogeijk maken. Toch kan de pijn zo hevig zijn dat sommige mensen zich misschien kortdurend ziek melden. Er kan gekeken worden of de klachten door het uitoefenen van het werk ontstaan. Het is belangrijk om activiteiten of werkzaamheden aan te passen om overbelasting te voorkomen. Dit kan inhouden dat werkzaamheden aangepast dienen te worden. Ook hierover kan de gespecialiseerde oefentherapeut u goed en persoonlijk informeren.

Het is over het algemeen gunstiger voor het herstel om naar het werk te blijven gaan en het werk tijdelijk aan te passen. Als dat niet lukt, is het handig om contact te houden met collega's.

Iemand die zich niet ziek meldt, kan wel een afspraak maken met de bedrijfsarts of de bedrijfsverpleegkundige om de problemen op het werk te bespreken. Wellicht is het mogelijk om met kleine aanpassingen aan het werk te blijven.

Informatie over het open spreekuur is te krijgen bij de arbodienst op het werk. De bedrijfsarts en oefentherapeut kunnen informatie uitwisselen om de begeleiding optimaal op elkaar af te stemmen maar dit mag nooit zonder toestemming van de patiënt. Tegenwoordig is het wettelijk geregeld dat zowel de werkgever als de werknemer zich moeten inzetten voor hervatting van werk (Wet Verbetering Poortwachter).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten